πρόγραμμα Microsoft
project είναι ένα λογισμικό διαχείρισης έργων που αναπτύχθηκε από την microsoft. Σκοπός του σχεδιασμού είναι να βοηθήσει τον υπεύθυνο του έργου να αναπτύξει το σχέδιο, να διαθέσει πόρους για την εργασία, να παρακολουθήσει το σχέδιο, να διαχειριστεί τον προϋπολογισμό και να αναλύσει το φόρτο εργασίας.
    Συνολικά

    1

    σελίδες

© Πνευματικά δικαιώματα: msoftwarebuying.com Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.